Dejavnosti

- glavna nepridobitna dejavnost in naloga je učinkovita laična in strokovna pomoč ščitničnim bolnikom, svojcem ter sodelovanje in povezovanje z zdravstvenimi in drugimi strokovnimi delavci iz vseh področij
- informiranje, ozaveščanje in prepoznavanje simptomov bolezni ščitnice v širši javnosti
- naučiti se prepoznati, razumeti in soočiti s stanji in omejitvami, ki jih prinašajo kronične bolezni ter se naučiti enostavnih vaj za    sproščanje energijskih potencialov čustev, uma in   telesa za bolj zdravo, polno, veselo življenje
- soočanje s strahovi, skrbmi in tesnobnimi stanji ščitničnega bolnika ali bolnika s katero drugo kronično boleznijo
- vzgoja optimizma, zdravilni humor
- ozaveščanje o zdravem načinu življenja, ki vpliva na rehabilitacijo bolnika
- sodelovanje s strokovnjaki iz različnih področij, zanimivih za člane
- sodelovanje z državnimi ustanovami za doseganje in izboljšanje pravic pri zdravljenju
- organizacija predavanj in delavnic izobraževanja članov, s katerimi bodo le-ti lažje razumeli svojo bolezen in se naučili kvalitetno živeti z  njo
- razvijanje programov rekreacije in športnih programov za ščitnične bolnike in njihove svojce
- organizacija podpornih skupin in letno srečanje le-teh
- izvajanje psihosocialne pomoči in osebne asistence ščitničnim bolnikom
- organizacija in izvedba srečanj kulturnih in bralnih skupin
- ohranjanje in izboljšanje zdravja bolnikov z obolenji ščitnice v slovenskih zdraviliščih
- ohranjanje zdravja in popestritev počutja članov
- izdajanje glasila, zloženk, plakatov
- nastopanje v medijih
- skrb za vključevanje bolnikov, pridruženih članov in širitev članstva
- promocija društva
- sodelovanje in povezovanje z drugimi podobnimi društvi in organizacijami
- pridobivanje ugodnosti za člane društva
- spremljanje, vrednotenje in poročanje o delovanju društva ..........

Comments